اخبار شرکت آیسان تجارت

نمایشگاه بین المللی پتروشیمی، نفت و گاز!

گروه 1 حضور مدیرعامل و مدیر حمل و نقل شرکت آیسان تجارت در نمایشگاه بین المللی پتروشیمی،نفت و گاز – اردیبهشت 1403 📌در این نمایشگاه بزرگترین تولیدکنندگان مشتقات نفتی ایران...