شرکت آیسان تجارت | واردات و صادرات

مهدی حسن نژادان

مهدی حسن نژادان

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت MBA

   دانش آموخته مرکز تجارت جهانی « ITC »

درباره من : 

– استاد دانشگاه 

– عضو انجمن مدیریت کسب و کار ایران 

– مدیرعامل شرکت بازرگانی آیسان تجارت جرجان

– مسئول شورای نمایندگان بیمه سرمد بانک صادرات استان گلستان

– عضو هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان گلستان

– عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و گرگان

– عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

– مسئول کمیته آموزش و بازرگانی مرکز استراتژیک « OSM » معاونت استانداری و فرمانداری ویژه گنبدکاووس