شرکت آیسان تجارت | واردات و صادرات

ریحانه رضاشاطری

ریحانه رضاشاطری

تحصیلات : کارشناسی نقاشی

رزومه شغلی : 

– طراح گرافیک شرکت طراحی آنلاین

– طراح گرافیک کانون آگهی و تبلیغات نیمرخ

– طراح گرافیک شرکت گاما

– طراح گرافیک معاونت آموزشی دانشگاه زنجان

– طراح گرافیک کانون آگهی و تبلیغات چکامه

– طراح گرافیک گروه صنعتی یاران بهار