شرکت آیسان تجارت | واردات و صادرات

جواد شهرکی

جواد شهرکی

تحصیلات : دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی )

رزومه شغلی 

– فعالیت مالی سازمانی – 22 سال