شرکت آیسان تجارت | واردات و صادرات

آیدا طاووسی

آیدا طاووسی

تحصیلات : کارشناسی زیست شناسی

رزومه شغلی : 

– مدرس آموزشگاه و خصوصی

– مشاور‌ و پشتیبان تیم دکتر منوچهرزاده